Thức Ăn Hạt Smartheart Gold Dành Cho Chó Trưởng Thành Giống Nhỏ Vị Cừu Và Gạo

Thương Hiệu:
0 out of 5

Giá bán: 157.000 356.000 

Thức ăn hạt Smartheart Gold dành cho chó trưởng thành giống nhỏ là đồ ăn riêng dành cho chó trưởng thành giống nhỏ. Nếu như bạn đang nuôi giống chó Nhật, chó Phốc,… thì đây là loại hạt phù hợp với các giống chó này.

  • 1KG
  • 3KG
Xóa
thức ăn hạt smartheart gold dành cho chó trưởng thành giống nhỏ vị cừu và gạo
Thức Ăn Hạt Smartheart Gold Dành Cho Chó Trưởng Thành Giống Nhỏ Vị Cừu Và Gạo

Giá bán: 157.000 356.000 

Số Lượng: